LIJST VAN ZELDZAME TROPEN
HUIDIGE VELD PROJECT
GRIJZE LIJST RFCG LAATSTE NIEUWS
RFCG FOTOGALERIJ WAT IS CITES?
 
  English Version German Version
 
Now available. An exciting fund raising DVD documentary titled:
Searching for Shelley's finches amongst Africa's Mountain Gorillas. Click for more info.
< Read Previous News >

R.F.C.G. Nieuws

Rare Finch Conservation Group (RFCG) ontwikkelings rapport Juni 2009 tot Maart 2010

Op zoek naar de Shelley's Bergastrilde tussen Afrika's Mountain Gorilla's


Het volgende is een korte uiteenzetting van de verschillende activiteiten die betrekking hebben op de huidige veld werkzaamheden van de RFCG in Uganda.

De RFCG is zeer dankbaar aan de Hans Hoheisen Charitable Trust, die de meeste van de benodigde financiële middelen voor deze zeer belangrijke fase van het project verstrekt. De ter plekke veldwerkzaamheden gedaan door de RFCG zijn, voor het moment, voltooid in het Bwindi Impenetrable National Park ( BINP). Dit tropische regenwoud park is gelegen in Zuid-West-Oeganda en heeft een oppervlakte van ongeveer 330 vierkante kilometer. (Bij wijze van vergelijking het Kruger National Park in Zuid-Afrika is ongeveer 18.000 vierkante kilometer)

De BINP is aangewezen als een UNESCO werelderfgoed, het bos wordt beschouwd als een van de rijkste ecosystemen in Afrika. Het park is alleen te voet bereikbaar en is een van de laatste twee overgebleven bolwerken voor de bedreigde berggorilla's (Gorilla beringei beringei), met een geschatte bevolking van 340 van 's werelds laatste ongeveer 600 resterende Mountain Gorilla's die in het Bwindi Impenetrable Forest leven.

In aanvulling op de gorilla's bied het park leefgebied voor zo'n 120 soorten zoogdieren en 346 vogelsoorten (44 tropen soorten)

De hoogte in het park varieert tussen 1190 m en 2607 m boven de zeespiegel, hoewel 60 procent van het park een hoogte heeft van meer dan 2000 meter.

De diversiteit van het park in verschillende soorten is deels toe te schrijven aan de grote verschillen in hoogte, samen met de diverse habitat typen die zijn ontstaan als gevolg van de extreme ouderdom van het gebied.
Aangezien de toegang tot het gebied alleen te voet is, is het als gevolg van de inspanningen van het RFCG veld team onder leiding van Benson Bumutura dat we erin geslaag zijn om toegang tot dit gebied te krijgen en de tot nu gevangen soorten op cataloge te zetten.

Tijdens het veldwerk hebben we getracht een zo breed mogelijk spectrum van de ecosystemen binnen het park mogelijk te maken, en zoals U zich kunt voorstellen, gezien de topografie van het gebied is dat soms een enorme uitdaging voor ons veld team.

Het RFCG team is, met toestemming van de Oegandese Wildlife Authority alsmede de Oegandese Nationale Raad voor Wetenschap en Technologie, ingezet om te vangen met mist netten binnen de verschillende genoemde gebieden, en opmerkingen te noteren met betrekking tot de soort, geslacht, locatie en tijdstip van de vangst. Alle soorten werden ook gefotografeerd.

Daar de vangst methode niet-selectief is, hebben we een vrij breed spectrum van soorten gevangen tijdens ons werk. De diversiteit in soorten zullen binnenkort allemaal worden weergegeven in het nieuwe RFCG fotogalerij gedeelte dat momenteel in opbouw is voor dit website.

Tijdens de werkzaamheden in het BINP gebied, hebben wij regelmatig twee van de vier bergastrilde soorten waargenomen, de Jacksons bergastrilde (Crytospiza jacksoni) en de Reichenows bergastrilde (Cryptospiza reichenovii) met een zeer sporadische meldingen van de Salvadori's bergastrilde (Cryptospiza salvadorii), maar tot dusver geen enkele van onze doelsoort de ontastbare Shelley's bergastrilde. (Cryptospiza shelleyi).
Alle gevangen bergastrildes zijn geringd door het team, en de details van de species, samen met de ringnummers, genoteerd.

Deze gegevens stellen ons, bij hervangst, in staat vast te stellen hoeveel een vogel van een bepaald soort zich verplaatst.

Momenteel is de technologie om te monitoren door middel van radio-telemetrie onbetaalbaar en alle aanwijzingen zijn dat gezien de aard van het terrein waarin we actief zijn deze methode niet succesvol zou zijn, bovendien beschikken wij niet over voldoende gegevens op deze wijze van tracking om onvoorwaardelijk te kunnen zeggen dat dergelijke telemetrie apparatuur de vogel op geen enkele manier hindert waardoor deze kwetsbaarder wordt voor roofvijanden.

Alle veld aanvragen voor apparatuur en benodigdheden enz. plus de dagelijkse operationele zaken worden beheerd door middel van cellulaire communicatie tussen Benson in Oeganda en RFCG bestuurs leden Eelco Meyjes (Operations) en Simon Espley (strategie) in Zuid-Afrika.

Het RFCG management team, die in Zuid-Afrika is gevestigd, heeft te allen tijde een redelijk up-to-date indicatie over de exacte verblijfplaats van het veld team.

Alle gegevens uit het veld, met inbegrip van informatiebladen, foto's enz. met betrekking tot het Crimsonwing soorten onderzoek, worden ingediend bij de RFCG, door de medewerking van het Instituut voor Tropische Forest Conservation (ITFC) die in Ruhija in het Zuid-oostelijk deel van het Bwindi Impenetrable Forest is gevestigd.

De RFCG ontvangt maandelijks post verslagen vanuit Oeganda en de veld gegevens worden vervolgens verzameld en opgemaakt door prof. Ernst Kruger, en het RFCG website wordt bijgewerkt door Willem van Rijn en alle financiën worden beheerd door Mark Stewart.

Tot slot, ondanks de aard van het terrein en de beperkte middelen waarover wij beschikken, heeft de groep door middel van zijn inspanningen een stichting praktische ervaring weten op te bouwen die we niet zouden hebben kunnen verwerven door andere middelen.

Ondanks uitgebreide inspanningen op dit gebied, zijn we nog niet in staat geweest om onze primaire doelstelling voor dit eerste project te vervullen en dat zou het succesvolle vangen, fotografie en de inventarisatie van een bevolking van Shelley's bergastrildes zijn. De RFCG gelooft, na rijp beraad, dat gezien de middelen die ons ter beschikking staan wij voor het moment alles gedaan hebben wat we kunnen om deze soort binnen Bwindi te vinden.

Uiteraard is er nu sprake is van een veel grotere mate van bewustzijn van de zeldzaamheid van de Shelley's, waarschijnlijk meer dan ooit tevoren, zowel in het Bwindi gebied binnen de professionele vogel gidsen, die bijna dagelijks in het gebied zijn met internationale vogelaars, alsmede onder Finch liefhebbers over de hele wereld.

De RFCG heeft in Februari 2010 besloten om onze veldonderzoek team te verhuizen naar het Mgahinga Gorilla National Park, gelegen in het meest zuidelijke deel van Oeganda, het park grenst aan het Virunga National Park in de Democratische Republiek Congo in het westen en de Volcanoes National Park in de Republiek van Rwanda in het zuiden.

Benson ons hoofd veld onderzoeker heeft een bevestigde waarneming van de Shelley's in dit park, voor hij deel nam aan het RFCG veld project, vandaar dat we gevuld zijn met optimisme voor onze nieuwe onderneming in dit gebied.
Het vinden van deze vogel blijft ons eerste doel, maar we willen niet uit het oog verliezen dat de RFCG werd opgericht in 2005, in een poging om te helpen bij het lot van alle zeldzame en bedreigde tropen soorten en we blijven onze inspanningen richten op dit doel.

De Rare Finch Conservation Group is een geregistreerde non profit organisatie. Mocht u willen bijdragen dan kunnen contributies worden gemaakt aan: De Rare Finch Conservation Group. Nedbank. Rekeningnummer 1933 198885, SWIFT NEDSZAJj Sandown Branch 193 305. Zuid-Afrika. Alle bijdragen zullen worden bevestigd op de RFCG website en in Afrika Vogels en Birding tijdschrift (officiële media sponsors om het project)

Voor meer informatie kunt U contact opnemen met: Eelco Meyjes editor@avitalk.co.za.

 

 

Home - Contact Informatie

Neem contact op met Rare Finch Conservation Group
e-mail: editor@avitalk.co.za | postbus 782403, Sandton, 2146, Zuid-Afrika

Copyright 2006-2014 Rare Finch Conservation Group van alle materialen die niet uitdrukkelijk zijn toegewezen aan een ander. Alle rechten voorbehouden.
Ontwikkeling van het Web www.simplywebs.co.za